Vértesi erőmű


Vértesen az alábbi helyszíneken végeztünk bontási munkálatokat:

•Fedett olajtároló épület 

• Földalatti lakatosműhely épület

 • Bányamentő állomás, vizsgáló állomás épület

 • Aknagépház épület • Aknaház épület

 • Kazánház épület és kémény

•Távolsági szalagpálya tartóhíd bontás, inert hulladékanyag aprítása, kezelése

Bányaüzem területén végzett (veszélyes hulladékkal szenyezett) építménybontások

Havária elhárítási feladatok: SRF anyagok rendezése, szennyeződések eltávolítása állandó 24 órás telepítéssel"