ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT

1. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK

Az Adatkezelő, mint az Alkalmazás fejlesztője és üzemeltetője - az általános adatvédelmi elvek és eljárások melletti elkötelezettségét tanúsítandó - valamint törvényi kötelezettsége teljesítése érdekében a jelen adatkezelési szabályzat (a továbbiakban: Szabályzat) keretében tájékoztatja a felhasználóit az általuk megadott személyes adatok kelezésére vonatkozó szabályokról.

2. AZ ADATKEZELŐ

Név: T-Trans Főép Kft.
Székhely: 1025 Budapest Felhévízi út 31. fszt.1.
Cégjegyzékszám: 01-09-877917
Levelezési cím: 1025 Budapest, Felhévízi út 31. fszt.1.
E-mail: info@t-trans.hu

3. AZ ADATKEZELÉS ÁLTALÁNOS LEÍRÁSA

3.1. Az adatkezelés célja
Az adatkezelés célja a Felhasználók azonosítása és a Felhasználók által az Alkalmazás használata során megadott személyes adatok gyűjtése és tárolása a jogszabályi kötelezettségeknek megfelelően.

3.2. A kezelt Adatok köre
Az Adatkezelő a Felhasználók által a Regisztráció során, illetve az Alkalmazás használata során önkéntesen megadott alábbi Adatokat kezeli: e-mail cím, keresztnév, vezetéknév, számlázási cím, kért szállítási cím, születési év, értesítési telefonszám.

3.3. Az adatkezelés jogalapja
Minden Felhasználó a Regisztrációval kifejezetten kijelenti, hogy az adatszolgáltatás a jelen Adatkezelési Szabályzatban foglaltak ismeretében, önkéntesen, saját akaratából történt, illetve a Felhasználó hozzájárulását adta az Adatok Adatkezelő általi, jelen Adatkezelési Szabályzatban írtak szerinti kezeléséhez.

A Felhasználók a Regisztrációval tudomásul veszik és elfogadják, hogy az adatszolgáltatás önkéntes és az Adatkezelő az adatkezelést az Info tv. 5. § (1) bekezdés a.) pontja, valamint az 5. § (2) bekezdés a.) pontja alapján a Felhasználó kifejezett hozzájárulásával és felhatalmazásával végzi, a jelen Szabályzatban megfogalmazottak szerint.

3.4. Az adatkezelés időtartama 

Az adatkezelés időtartama addig terjed, amíg a Felhasználó az adatainak törlését nem kéri, illetve ha a Felhasználó az Alkalmazásba több mint 5 (öt) évig nem lép be, úgy az adatait az Adatkezelő törölni köteles.

4. ADATVÉDELEM

Az Adatkezelő a tárolt Adatokat bizalmasan kezeli és védi. Az Adatkezelő harmadik személynek nem ad ki Adatokat, kivéve ha erre jogszabály vagy hatósági határozat kötelezi.

5. AZ ÉRINTETTEK JOGAI AZ ADATKEZELÉSSEL KAPCSOLATOSAN

A rá vonatkozó személyes Adatok kezeléséről a Felhasználó az Adatkezelőtől tájékoztatást kérhet. Az Adatkezelő a Felhasználó kérésére tájékoztatást ad a rá vonatkozóan kezelt Adatokról, az adatkezelés céljáról, az adatkezelés jogalapjáról, az adatkezelés időtartamáról és arról, hogy ki részére és milyen célból kerül vagy került sor az Adatok továbbítására. A Felhasználó az Info tv. és egyéb vonatkozó jogszabályok szerint gyakorolhatja az adatkezeléssel kapcsolatos jogait, illetőleg az adatkezeléssel szemben tiltakozhat, Adatai helyesbítését, zárolását, törlését kérheti, bírósághoz fordulhat, illetve a kérheti a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság segítségét.
Elérhetőség: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Székhely: 1125 Budapest Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.
Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
Telefon: +36 (1) 391-1400
Fax: +36 (1) 391-1410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

6. COOKIE SZABÁLYZAT

Weboldalunk bizonyos területein sütiket ("cookies") alkalmazunk.
Mik azok a cookie- k?
A sütik lehetővé teszik a weboldal számára, hogy felismerje, amennyiben Ön korábban azt már meglátogatta. A sütik segítenek nekünk megérteni, hogy a weboldal melyik része a legnépszerűbb, mert látni engedik, hogy látogatóink mely oldalakra lépnek be és mennyi időt töltenek ott. Ennek tanulmányozásával a weboldalt jobban tudjuk igazítani az Ön igényeihez, és még változatosabb felhasználói élményt tudunk nyújtani Önnek azáltal, hogy a sütik egyebek mellett
• megjegyzik a beállításokat, így nem kell azokat újra bevinnie, ha egy új oldalra lép,
• emlékeznek az Ön által korábban bevitt adatokra, ezért azokat nem kell újra begépelnie,
• elemzik a honlap használatát annak érdekében, hogy az így nyert információk felhasználásával végrehajtott fejlesztések eredményeként az a lehető legnagyobb mértékben az Ön elvárásai szerint működjön, könnyen megtalálja az Ön által keresett információt, és
• figyelemmel kísérik hirdetéseink hatékonyságát.

7.1. Cookie-k letiltásának és/vagy eltávolításának módja


A böngésző beállítása: beállíthatja webes keresőjét úgy, hogy elfogadjon minden sütit, elutasítsa mindet, vagy értesítse Önt, ha süti érkezik az Ön gépére